• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

U KUNT ONZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING HIER DOWNLOADEN

Indien u gebruik maakt van Achteraf betalen via Billink gelden de volgende aanvullingen:

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:

  1. a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
  2. b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
  3. c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  4. d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.

Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder.”

 

Privacy- en cookieverklaring                                                                                     Datum: 01-06-2021

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de diensten van 7 Kwadraat b.v,
handelend onder de namen Horti-Cultura en HortiHeating.Shop.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina’s laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe we de gegevens bewaren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Wij respecteren de privacy van alle relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van onze diensten en/of onze websites geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, kunnen worden verwerkt.

Indien u klant, leverancier of andere opdrachtnemer bent:
- NAW-gegevens (bijvoorbeeld naam bedrijf, naam contactpersoon, postadres, afleveradres, factuuradres)
- Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen en andere adressen voor elektronische communicatie)  
- Toegangs- of identificatiegegevens (bijv. inlognaam/wachtwoord of klantnummer)
- Financiële gegevens ( bijvoorbeeld bankrekeningnummer, creditcardnummer)
- BSN-, sofi- of BTW-nummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Indien u op andere wijze een zakelijke relatie bent (anders dan klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers)
- NAW-gegevens (bijvoorbeeld naam bedrijf, naam contactpersoon, adres)
- Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen en andere adressen voor elektronische communicatie) 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Indien u onze websites bezoekt:
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- IP adres
 Internetbrowser en apparaat type

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Wij zullen de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van andere zakelijke relaties (anders dan klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers)
Bent u op andere wijze een relatie van ons, dan zullen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt  verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen.
Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen. Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorbeelden van doorgifte aan derden:
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.
Verder maken wij gebruik van (beveiligde) externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie en boekhouding en voor hosten, opslag en beheer van onze websites.
Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze providers van serverruimte verstrekt.
Wij maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruikmaken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, mits u hier toestemming voor heeft gegeven.
Ook wordt informatie gedeeld met aanbieders van webapplicaties welke wij gebruiken voor onze webshops. Hieronder vallen onder ander de betaalprovider en een beoordelingen systeem of reviews. De gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Bent u klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk drie jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk drie jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

De toestemming voor direct marketing kunt u eenvoudig intrekken door te klikken op de afmeldmogelijkheid die onderaan iedere mailing beschikbaar is. Ook kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze websites maken gebruik van "cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze websites op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Bij uw eerste bezoek aan onze websites hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd hiervan gebruik te mogen maken.

Onze websites maken gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard. Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Google Plus, Google Maps, Facebook) verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Cookies uitzetten - de meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiligingsmaatregelen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich tot ons wenden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veranderingen
Wij houden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze websites vindt u de meest recente versie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Onze contactgegevens:
7 Kwadraat b.v. Handelend onder de namen Horti-Cultura en HortiHeating.Shop
Nijverheidsweg 20p
2821 AW Stolwijk
Telefoon +31 (0)182 604 871
E-mail: [email protected]