Blog Kasverwarming

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht…

  • Geplaatst op
  • Door Klaas Althof
  • 0
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht…

Nee, ik ga niet in april alvast de zwarte Pietendiscussie aanzwengelen. ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ is een uitspraak die wij nogal eens als metafoor gebruiken om aan te geven dat er geen strobreed in de weg wordt gelegd om de boel leeg te halen...

Klimaat, wie kunnen we de schuld geven?

  • Geplaatst op
  • Door Klaas Althof
  • 0
Klimaat, wie kunnen we de schuld geven?

Ik kom er maar gelijk voor uit, ik ben een klimaatscepticus. Ik sta nog niet achter iets of iemand waarvan ik denk dat het de oplossing is. En dat is niet uit onverschilligheid, maar omdat ik alles tegen elkaar wil afwegen voordat ik een oordeel vel of een standpunt inneem. En dat is lastig genoeg. Want krijgen wij wel alle informatie om een goede afweging te kunnen maken? Of krijgen wij alleen de informatie van degene die het hardste schreeuwt en wijst naar de oorzaak of juist wat de oorzaak niet is. Aan de ene kant brult iedereen elkaar na over CO2 uitstoot maar ik hoor maar heel weinig over methaan- en stikstofoxyden, dat schijnen ook lelijke vervuilers te zijn. Aan de andere kant heeft het klimaat in de afgelopen duizenden jaren meerdere warmere en koudere periodes gekend. Zoveel is er uit onderzoek wel gebleken. Daar kunnen we niets aan doen of het moet zijn dat we de Neanderthalers met terugwerkende kracht daar de schuld van geven. Schuld. Iets of iemand moet de schuld van de opwarming van de aarde krijgen. De burgers, het bedrijfsleven, de regering? Ik heb het idee dat ons als ondernemers en als burgers een ongelofelijk schuldgevoel wordt aangepraat, terwijl ik toch van mening ben dat ik goed bezig ben met mijn 20 zonnepanelen en HR++ glas.